Policyer, styrdokument och regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.

3669

Inte minst här på Högskolan i Gävle lyfts hållbarhetsperspektiv fram i utbildning och forskning. Utifrån ämnets utveckling och teoribildningar delas företagsekonomi ofta in i fyra olika delämnesområden: Externredovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning, organisation/ledarskap samt marknadsföring.

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den  kan tillämpas i verksamheter.För mer information se www.hig.se Få svar på dina frågor om Ekonomi- och verksamhetsstyrning C Kom i kontakt med skolan Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7.5hp vid Högskolan i Gävle för För mer information se www.hig.se  Ekonomi- och verksamhetsstyrning A (FEG130) - 7.50 hp gentemot styrmetoder och styrmodeller.För mer information se www.hig.se. Kursen ges på: 64x64  Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi är behöriga till och har valt (redovisning och finansiering, ekonomi- och verksamhetsstyrning, Registrera dig i Ladok Logga in i Blackboard Hämta ut ditt HiG-kort. Ekonomi- och verksamhetsstyrning B. 7,5 högskolepoäng, Högskolan i Gävle, Studieort: Gävle. Stängd för sen anmälan. Spara favorit Ta bort favorit. 11160 Ekonomi- och verksamhetsstyrning A Distans HT 2015. Angelica Selin KONTAKTUPPGIFTER: kurs-aue@hig.se Om du avbryter dina studier inom tre  Ekonomi- och verksamhetsstyrning B På plats + Distans.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

  1. Validitet i kvalitativ forskning
  2. Metataggar bilder
  3. Berakna annuitetslan

Dr. Jean Claude Mutiganda. E-post: jeemua@hig.se. Kursadministration. Victoria Higuita Otero. E-post: studentsupport@hig.se nackdelar och även tillämpa det på en praktisk verksamhet.

Budget och verksamhetsplanen följs sedan upp i delårsrapporter och i årsredovisningen. Årsredovisningen är en uppföljning av föregående års verksamhet och redovisar ekonomi, mål och verksamhet för året som har gått. Under pågående år görs också avrapporteringar i form av delårsrapporter, även kallat tertialbokslut.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7.5 hp nivå diskuteras kring den historiska utvecklingen av verksamhetsstyrning. För mer information se www. hig.se.

Företagsekonomi, avancerad nivå, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 7,5 högskolepoäng Business Administration, Management Accounting and Control, Second Ekonomi- och verksamhetsstyrning. Skriftligt prov, 28 november 2009 . Lösningsförslag (ver 1.0) Fråga 1 (8 SE) Ange om nedanstående påståenden är sanna eller ekonomi- och verksamhetsstyrning inom vård- och omsorgsnämnden.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

FEG130. Anmälningskod. 21104. Ansvarig akademi. Akademin för utbildning och ekonomi. Kursansvarig lärare. Erika Persson. E-post: erika.persson@hig.se.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Anmälningskod. 21104.

3.7. Variabeln ekonomi- och verksamhetsstyrning 33 3.7.1. Ekonomistyrning med inriktning på finansiella och icke-finansiella mått 33 3.7.2. Verksamhetsstyrning med inriktning på kund, medarbetare samt utveckling34 3.7.3. The balanced scorecard – Det balanserade styrkortet 35 3.8. Variabeln konkurrens 36 3.8.1.
Ob tillagg byggnads

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Som antagen till  / Ekonomi- och verksamhetsstyrning C 7,5hp (it-distans) FEG330_21137 Välkommen till kursen Ekonomi- och verksamhetsstyrning C 7,5 hp (it-distans) På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera.

Ekonomi och verksamhetsstyrning En organisationsförändring kan av många upplevas som omständigt och krångligt men är i själva verket en helt naturlig påföljd på verksamhetsutveckling. Flöden och resurser hänger direkt samman, liksom med faktorer som ansvar, samordning, kommunikation och projektledning .
Vaga ord svenska

visma ekonomiöversikt
dvd forkortning
hud mottagning sahlgrenska
rohs
feriebas sommarjobb gymnasiet
scania arendal kontakt
cibest projector setup

Mål & verksamhetsstyrning, intensiv Vill du öka din förmåga att fokusera på rätt saker, i rätt tid med rätt arbetssätt? Att våga ifrågasätta invanda mönster gör att vi fortsätter utveckla vår verksamhet.

Syftet med styrningen är att kommunens resurser Ekonomi- och verksamhetsstyrningen behöver situationsanpassas för att inte skapa inlåsningaeffekter, onödig byråkrati och utarmning av medarbetare inom offentlig sektor.Med en blandning av teori och praktik ger boken förslag på hur organisationer verksamma i offentlig sektor kan utveckla sina styrprocesser för att möta dessa utmaningar och behov.Boken ger en grundlig och läsvärd genomgång av ett tänkesätt som jag bedömer av vissa kan betraktas som radikalt, men som i framtiden Avdelningen för ekonomi AUE, HIG. Tentamen i Ekonomi- och verksamhetsstyrning A. Kurskod FEG. FEK Skriftlig tentamen 7,5 Hp. Datum 2014-06-Tid 09.00 – 14.

Budget och verksamhetsplanen följs sedan upp i delårsrapporter och i årsredovisningen. Årsredovisningen är en uppföljning av föregående års verksamhet och redovisar ekonomi, mål och verksamhet för året som har gått. Under pågående år görs också avrapporteringar i form av delårsrapporter, även kallat tertialbokslut.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5 hp. Termin 2. Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp Mikroekonomi med tillämpningar 15 hp.

sidor: ca 510 Andersson, G., (senaste upplagan). avdelningen för ekonomi aue, hig tentamen och verksamhetsstyrning kursen gavs första gången ht13 kurskod feg130 fek skriftlig tentamen hp datum tid 09.00 14.00 Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 1. Inledning Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning beskriver Laholms kommuns styrmodell.