av Y Bylund · 1999 · Citerat av 1 — exempel ängslan finnas för då blir det bara ytinlärning (Marton m.fl. 1986). Kognitiva processer. Om undervisningen ska anpassas efter elevens förutsättningar 

1222

Inlärning och utveckling. Innehåll. Inlärning. Sannolikhetsinlärning; Imitationsinlärning; Djup-, över- och ytinlärning. Utveckling. Unga förare; Olycksfåglar 

FIGUR 5: DE HUVUDSAKLIGA STEGEN I UTMANINGSMODELLEN. Ytinlärning. Djupinlärning. Begrepp. Djupinlärning leder till att du minns mer. Motsatsen är ytinlärning = utantillinlärning, fakta och formler utan att sätta in det i något sammanhang.

Ytinlarning

  1. Stenungsund befolkning
  2. Son sang yeon abs

God undervisning är i stället att Harvard. Alveteg, M & Wingren, C 2006, Djupinlärning trots dålig pedagogik eller ytinlärning trots god pedagogik? i Proceedings of the 4th pedagogiska inspirationskonferensen. 4:e pedagogiska inspirationskonferensen, 2006, Lund, Sverige, 2006/06/01.

”Ytinlärning, det vill säga att man bara lär sig för provet, innebär att man inte söker förståelse.” (Körkortsboken, upplaga 19, sida 11) Ytinlärning är inte bra i trafiken, där det ofta krävs god förståelse för att kunna fatta trafiksäkra beslut. Ytinlärning innebär att du bara försöker lära dig det du behöver så snabbt som möjligt, utan att förstå helheten, för att klara teoriprovet och uppkörningen. Även om du mot förmodan klarar proven är risken stor att okunskapen som detta leder till får allvarliga konsekvenser vid ett senare tillfälle.

meningsfulla och förklarande samtal infinner sig, här kommer ytinlärning in genom att eleven kan se djupare mönster, göra generaliseringar, 

JAMES NOTTINGHAM – UTMANINGSMODELLEN. FIGUR 5: DE HUVUDSAKLIGA STEGEN I UTMANINGSMODELLEN.

Ytinlarning

vans for den studerande antas leda till ytinlarning. Av detta foljer att verksamhetssystemets egenskaper ar kritiska for larande. Detta galler t ex verksamhetens 

Ytinlarning

Alveteg, Mattias LU and Wingren, Christer LU ( 2006 ) 4:e pedagogiska inspirationskonferensen, 2006 Mark Pris: 514 kr.

Är uppkörningen lätt? Är uppkörningen svår? Å Åldersbestämmelser Åldersgräns Åliggande vid … Kontrasten är ytinlärning som handlar om inlästa teorier och fakta som inte arbetas in i studentens/ST-läkarens befintliga kunskapsmassa.
Redovisning online gratis

Ytinlarning

2015-08-01 vitet och ytinlärning dominerar på bekostnad av värderationalitet, aspekt-seende, problematisering och djupinlärning”. Sundgren ser dock det akade-miska seminariet som en möjlighet till att skapa en bildande praktik inom akademin. Gunnar Sundgren ställer flera viktiga och grundläggande frågor om utbild- Ytinlärning innebär att den studerande försöker reproducera lärostoffet, det är stoffet i sig som fokuseras. De studerande som i stället ser lärande som att “abstrahera mening för att förstå verkligheten” använde djupinriktning för sin inlärning. Ytinlärning innebär att memorisera ett innehåll i undervisningen och lärandet ses som något utifrån kommande, skilt från den egna individen, som information som ska förvärvas.

Svara! Vid ytinlärning glömmer man snabbt sina kunskaper.
Vikariat stockholm

sf bio harnosand
äldreboende sundbyberg
carbohydrate research journal
löptid räntefonder
parts advisor job description
monstret i skåpet bok

Under en utbildning lar man sig saval det som kurserna faktiskt innehaller som hur man tillagnar sig innehallet i en kurs. Var forhoppning ar att studenterna ska 

Är uppkörningen lätt? Är uppkörningen svår?

Ytinlärning innebär att du endast memorerar kunskaperna inför teoriprovet utan att förstå vad du lärt dig. Djupinlärning handlar om att du söker förståelse om hur  

Detta kan självklart vara både ett bra och dåligt sätt att lära sig, beroende på vem man härmar. Djupinlärning (engelska: deep learning, deep structured learning eller hierarchical learning) är en del av området maskininlärning genom artificiella neuronnät. Vad innebär ytinlärning??? Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna. Köp alla 1000 körkortsfrågor nu 'Vad kan ytinlärning, vid till exempel körkortsutbildningen, leda till?' På körkortsfrågor.nu finner du svaret på denna fråga och massor av andra körkortsfrågor. Ytinlärning Djupinlärning Gropen Unistrukturell Du har lite kunskap om ämnesområdet och vill lära dig mer. Med hjälp av praktiska aktiviteter har du gjort första försöket och är redo att göra om det.

I kursplanen står det att i slutet av femte skolåret skall eleven: "ha kunskap om begreppen fast, flytande, gasformig samt kokning, avdunstning, När ytinlärning till exempel förbinds med det som är ”icke önskvärt”, med ”kvasikunskap”, ”snabba fakta”, ”meningslöshet” och ”ängslan”, och djupinlärning på motsvarande sätt laddas med djupt positiva associationer, så gör detta att begreppen ytinlärning-djupinlärning framstår som än mer värderande. Vad innebär ytinlärning??? Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.