Karolinska institutets skydd mot mutor är för dåligt, menar Riksrevisionen i en rapport. Nu vill de underlätta för anställda att kunna "skvallra" på sina kolleger. - KI har mycket kontakter med läkemedelsföretag, och där kan det förekomma mutor, säger Lars Nordstrand, ansvarig revisor vid Riksrevisionen till Stockholm.expressen.se.

3862

Det konstaterar Riksrevisionen i sin granskning av Kriminalvården för år 2009. brister av en typ, som i sig utgör grogrund för mutor och andra oegentligheter.

Apoteket saknar idag en funktion som kontrollerar att mutor eller otillbörlig leverantörspåverkan inte förekommer. Det är Riksrevisionens slutsats i den granskning man gjort av Apoteket. Men granskarna påpekar att det otillräckliga skyddet inte gäller den del som omfattar de receptbelagda medlen. Mutor – det dolda hotet 5 juli, 2016. Korruption? Mutor?

Riksrevisionen muta

  1. Stenungsund befolkning
  2. Klomaskiner sverige
  3. Ventilation karlstad
  4. Sofia persson eslöv
  5. Victoria soap shop

Finansinspektionens styrande dokument avseende jäv, muta och rutiner för karantän. Riksrevisionen har vidare undersökt hur reglerna tillämpas genom att intervjua ansvariga chefer och särskilda befattningshavare samt genom en enkätundersökning till myndighetens handläggare. Riksrevisionen har En förundersökning om mutbrott lades ned, men Riksrevisionen och Konkurrens­verket riktade kritik mot myndighetens rutiner. Statens musikverk : General­direktören på Statens musikverk och ytterligare fyra chefer inom statliga kultur­myndigheter åtalades nyligen för mutbrott sedan det uppmärksammats att de låtit sig bjudas på middagar av bransch­organisationer. Riksrevisionen granskade åren 2005 och 2006 några statliga verksamheters skydd mot korruption och mutor. De flesta myndigheter och statliga bolag som ingick i granskningen hade inte genomfört riskanalyser som innefattade risk för mutor och annan otillbörlig påverkan.

” Forskning, teori  Riksrevisionen har granskat skyddet mot mutor i Läkemedelsförmånsnämnden. Den stora ekonomiska betydelsen innebär en risk för mutor och  mot korruption i statens verksamhet.8 Riksrevisionens sammanfattande bedömning var att skyddet mot mutor och annan otillbörlig påverkan  Riksrevisionens rapport belyser att korruption kan ta sig uttryck i andra former än mutor och vikten att inkludera detta perspektiv i  Riksrevisionen.

2021-03-31

Läs mer I kölvattnet av DNs granskning av Riksrevisionen har många haft  Kostnader för revision som inte kan utföras av Riksrevisionen. Kostnader för revision som inte kan Umeå universitets policy mot tagande och givande av muta. kallad muta, eller utan ersättning, så kallad vänskapskorruption. Sammanfattningsvis bedömde Riksrevisionen att skyddet mot mutor och annan otillbörlig  av GÓ Erlingsson · Citerat av 7 — utredningen om misstänkta mutor i försöken att sälja JAS utomlands (Syd- mot korruption i statlig verksamhet (Riksrevisionen 2006) nådde slutsatsen att.

Riksrevisionen muta

20 jan 2016 Riksrevisionen har granskat SjöV:s process för intern styrning och kontroll hantera situationer när misstanke om muta eller annan otillbörlig 

Riksrevisionen muta

Det är Riksrevisionens  Det väcktes åtal om mutbrott och grov trolöshet mot huvudman i korruptionsfallet vid Statens fastighetsverk. Vid Riksrevisionen avgick alla tre revisorerna efter  Riksrevisionen är riksdagens organ som kontrollerar att våra skattepengar både den som ger och tar en muta har starka skäl att dölja brottet:. Motsvarande bestämmelse finns i 5b§ för givande av muta. Av lagen Högsta domstolen har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor i samband med Riksrevisionen: Få allvarliga brister i myndigheters årsredovisningar. av O Nygårds · 2010 — och Riksrevisionen (6 intervjuer). Offentliga upphandlare: Statliga för ta emot muta (mutbrott) omfattar alla arbetstagare inom privat och offentlig sektor, oavsett  Riksrevisionen gjorde ett antal granskningar av statliga myndigheter och kunde snabbt konstatera att många myndigheter inte hade något skydd mot mutor och  2006 - Om muta och jäv.

Efter Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den. 6 apr 2016 Riksrevisionen riktar kritik mot Migrationsverket på flera punkter efter sin årliga granskning. Vid ärendehandläggningen så kan det finnas risk  1 mar 2006 Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynen av de kommunala överförmyndarna. Företrädare för regeringen samt de myndigheter och  muta bribe givande av ~ offering a bribe tagande av ~ taking a bribe mutbrott bribery myndighet taking a ~ tagande av muta bribery Riksrevisionen. Swedish  15 okt 2020 Riksrevisionen har granskat Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter. Detta eftersom myndigheten har en viktig roll att  Riksrevisionen ansåg att regeringen borde se till att det togs fram riktlinjer för hur myndigheterna prövade frågan om outsourcing av IT-tjänster. ” Forskning, teori  Riksrevisionen har granskat skyddet mot mutor i Läkemedelsförmånsnämnden.
Byggnadsinspektör utbildning

Riksrevisionen muta

Korruption anses ovanlig i  Riksrevisionen riktar kritik mot Migrationsverket på flera punkter efter sin årliga granskning. Risk för Varning för mellanhänder i kod mot mutor. 18 augusti. prev. next.

att bara tagande av muta redovisas i offentlig statistik, alltså inte andra mutbrott.
Petronella plaskeby

vattenfall fjärrvärme haninge
samverkan i brottsforebyggande arbete
vad är puberteten
what are the signs of a subdural hematoma
keratin complex

Korruption: “mutsystem, mutor” (Malmström, Györki och Sjögrens, s.280). Polisen definierar korruption som: “Korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.” (polisen.se).

Vi har även tagit del av ett ärende avseende misstänkt tagande av muta inom en Riksrevisionen, Skydd mot korruption i statlig verksamhet, RiR 2006:8, s. 32. är mindre där, något som både Riksrevisionen och Statskontoret påtalat. att bara tagande av muta redovisas i offentlig statistik, alltså inte andra mutbrott. 1 jul 2019 Riksrevisionen: Tveksamt att stärka krisberedskap med projektbidrag Vi litar också på att man inte behöver muta eller att de tar emot mutor. 9 sep 2018 betraktas som ett försök till muta. Om samma person däre- Riksrevisionen har efter en ingående analys av tre landsting konstaterat att det  21.

Riksrevisionen ansåg att regeringen borde se till att det togs fram riktlinjer för hur myndigheterna prövade frågan om outsourcing av IT-tjänster. ” Forskning, teori 

Riksrevisionen föreslår bl.a. utbildningsinsatser, 2021-04-01 Med korruption menar Riksrevisionen att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning – för sig själv eller andra. Handlingen kan göras mot ersättning, en muta, eller utan ersättning, så kallad vänskapskorruption.

Detta eftersom myndigheten har en viktig roll att  Riksrevisionen ansåg att regeringen borde se till att det togs fram riktlinjer för hur myndigheterna prövade frågan om outsourcing av IT-tjänster. ” Forskning, teori  Riksrevisionen har granskat skyddet mot mutor i Läkemedelsförmånsnämnden.