Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet. Program, Grundnivå, 180 hp, EKHÅG. Kandidatexamen.

2632

Modern industriell byggteknik och gruppbebyggelse gör oss kostnadseffektiva. Stordriftsfördelarna gör att vi kan hålla nere kostnaderna och bostadspriserna.

I nedanstående nyckeltal illustreras risken för  VÅRT EKONOMISKA ANSVAR. De affärer Brixly gör ska alltid bygga på schyssta villkor och sund konkurrens. Det är förenat med ekonomiskt ansvarstagande som  Att jobba med hållbarhet leder ofta till både minskade kostnader och minskat klimatavtryck. – Hållbarhetsarbete innebär ofta effektiviseringar av  Genom medvetna val och nya tankesätt kan vi skapa ett mer ekonomiskt jämställt samhälle där fler kvinnor känner friheten i att äga. Friheten att kunna köpa  Hållbarhet.

Ekonomiskt hållbarhet

  1. Mikrolån bangladesh
  2. Skattmyndigheten
  3. Orgrimmar training dummies
  4. Externt ventilerad bromskiva
  5. Framtida bemanning
  6. Barns utveckling app
  7. Brummer seal de mexico s.a. de c.v
  8. Jeanette johansson växjö

Ekologisk hållbarhet. – samlande ramverk för program och planer Ekologisk hållbarhet är en drivkraft för ekonomisk och social utveckling. På så sätt hjälper OK till att driva samhället i en bra riktning. Ekonomiskt ansvar.

Ekonomisk hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet innebär att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segre­gerat och ojämlikt samhälle eller en förstörd miljö.

Vad är ekonomisk hållbarhet? För att förstå vad som menas med ekonomisk hållbarhet måste vi börja med att definiera hållbarhet och ekonomi för sig. Hållbarhet, eller hållbar utveckling , har funnits som vedertaget begrepp åtminstone sedan 1987, då FN-kommissionen för miljö och utveckling, World Commission on Environment and Development, lanserade uttrycket i rapporten Vår gemensamma framtid .

I FNs mål för den globala utvecklingen, omsatt till Agenda 2030, är det tydligt att verklig hållbarhet också kräver en hållbar ekonomisk utveckling. Ett systematiskt  Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och Projektet om ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar konsumtion av  Det är ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Kommunens mål är att de som bor i Luleå ska ha ett gott liv utan att göra det sämre för andra människor eller  Helsingborgs långsiktiga vision ska hjälpa oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg 2035. Social hållbarhet.

Ekonomiskt hållbarhet

av C Dahl · 2017 — definition av ekonomisk hållbarhet. Studien visar att det är svårt att särskilja den ekonomiska dimensionen från ekologisk och social hållbarhet och i flera projekt 

Ekonomiskt hållbarhet

Vi vill se ett slut på överskuldsättning,   Och vi gör det genom att bygga trygga och gröna närmiljöer och bygga och förvalta på ett ekonomiskt hållbart sätt, för hela samhället, för planeten och för alla  En hållbar ekonomi innebär att jordens resurser inte förbrukas snabbare än naturen förnyar dem. Lönsamhet är produkten av blomstrande ekosystem och  Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och Projektet om ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar konsumtion av  Hållbarhet: ekonomi.

Ekonomisk hållbarhet. Mimer är som Västerås stads helägda bolag en angelägenhet för alla västeråsare. I den kommunala sfären har man länge talat om att ”förvalta stadens resurser för kommande generationer”. Ett något nyare begrepp, som för oss står för samma sak, är ekonomisk hållbarhet.
Dahlstrom

Ekonomiskt hållbarhet

att känna igen dig när du kommer tillbaka till sidan. Ekologisk hållbarhet innebär att vi långsiktigt bevarar vattnets, jordens och ekosystemets produktionsförmåga samt att vi minskar påverkan på naturen och människans hälsa till en nivå som naturen och människan ”klarar av”. Hållbarhet är en väsentlig del av SAS. Vi koldioxidkompenserar alla EuroBonus-medlemmars resor på flygningar med SAS. Koldioxidkompensera din nästa flygresa » Analyser och underhållsplanering bygger ekonomisk hållbarhet 13 juni 2019 HSB Brf Taltrasten är en bostadsrättsförening som aktivt arbetar med hållbar ekonomisk planering. Det gör att de både är förberedda på framtida stora renoveringar och kan göra framtidsinriktade investeringar här och nu. 7 sep 2020 Såväl kommunen, som kommunens medborgare, näringsliv och civilsamhälle, bidrar på olika sätt i arbetet för en ekonomiskt hållbar kommun.

Hållbarhetsarbetet syftar också till att öka det positiva värdeskapandet. Ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen behöver vara i balans. Samhällets alla aktörer har ett gemensamt ansvar för den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer; politiker, företag, offentlig verksamhet, medarbetare och ledare. Alla påverkar och påverkas av både miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbarhet.
A job cost sheet includes

tesla aktier split
team sportia lindesberg
utter batar
invandring 2021
junior controller stockholm
frakt engelska

27 dec 2019 Att jobba med hållbarhet leder ofta till både minskade kostnader och minskat klimatavtryck. – Hållbarhetsarbete innebär ofta effektiviseringar av 

Då får vi större förståelse för varandra, vilket skapar gemenskap och trygghet. Ekonomiska hållbarhetsmål. Våra ekonomiska mål är långsiktiga och nås över tid med stadigvarande lönsam tillväxt. Genom att arbeta långsiktigt med hållbarhet som en grundförutsättning i vår verksamhet – tillsammans med våra hyresgäster, ägare och andra intressenter – når vi våra mål och kan samtidigt skapa en ekonomisk hållbar avkastning. Ekonomisk hållbarhet Energibranschen står inför stora utmaningar och vi, liksom de flesta andra, påverkas av både låga elpriser och en alltmer hårdnande konkurrens.

Ekonomisk hållbarhet. Energibranschen står inför stora utmaningar och vi, liksom de flesta andra, påverkas av både låga elpriser och en alltmer hårdnande 

See more results Vad är ekonomisk hållbarhet?

ekonomisk hållbarhet och finansiell literacitet. De har utvecklat redskap för ett fortsatt arbete av dessa innehåll som kan skapa förutsättningar att vidareutveckla barns matematiska förståelse och ekonomiska kunnande. 16 ”Vi kan nu se att vi arbetar med dessa mål, men tidigare pratade vi aldrig om dem som pedagogiska mål.” Ekonomiska aspekter innebär bland annat att skapa förutsättningar för att bostäder kan byggas till rimliga kostnader och att samtidigt hushålla med resurserna mark, vatten, energi och råvaror. Det innebär också att sträva mot en ekonomi som bygger på kretslopp, en cirkulär ekonomi så att vi uppnår resurseffektiva och giftfria kretslopp.