Vi erbjuder omsorg för barn som har föräldrar med obekväma arbetstider. Verksamheten finns i egen lokal vid Ängsbergets förskola i Henån.

2405

arbetstagaren dessutom behålla vad som skulle utgetts i tillägg för obekväm arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter.

I Flens Kommun finns servicen barnomsorg på obekväm arbetstid, för barn i åldrarna 1-9 år. Den erbjuds på lördagar och söndagar på en förskola i Flens tätort. Från och med den 1 juli 2020 kommer barnomsorg på obekväm arbetstid endast erbjudas om det är minst fem sökande barn i ålder 1-9 Omsorg på obekväm arbetstid är för barn folkbokförda i Stockholm, från ett års ålder till och med vårterminen det år som barnet fyller tretton år. För att få omsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett regelbundet omsorgsbehov och att behovet inte kan ordnas på annat sätt. Barnomsorg på obekväm arbetstid. Vissa förskolor bedriver vid behov omsorg på obekväm arbetstid, vardagar kl.

Obekväm arbetstid,

  1. Analys spectracure
  2. Svenska advokater i spanien

13. § 6 Övertidskompensation. 18. § 7 Restidsersättning. 20.

Enligt skollagen ska kommunerna sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn vars vårdnadshavare arbetar under kvällar och som inte kan ordna omsorgen själva. Obekväm arbetstid Obekväm arbetstid (OB-tid) Om du har en teknisk eller administrativa anställning med schemalagd arbetstid och arbetar på obekväm tid kan du få ett lönetillägg i enlighet med ett lokalt kollektivavtal. Du kan bara få lönetillägget om arbetet utförts på ordinarie schemalagd arbetstid … Räknas ersättningar för obekväm arbetstid in i ordinarie lön?

Tillägg enligt punkterna B och C utgår ej samtidigt. Anmärkning 2. I den mån ordinarie arbetstid för dagtid, tvåskift eller intermittent treskift dagen före julafton är 

Det är vanligast att barn som är inskrivna i omsorg på obekväma tider är i förskoleåldern. arbetstagaren dessutom behålla vad som skulle utgetts i tillägg för obekväm arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter. Med barnomsorg på obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd. Med sträva efter menas att en kommun ska ha ambitionen att tillhandahålla omsorg även under obekväm arbetstid för de familjer som har behov av det.

Obekväm arbetstid,

Om du arbetar obekväma arbetstider, till exempel sena kvällar, tidiga morgnar, nätter eller helger, har du i de flesta kollektivavtal rätt till ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning). Vilka tider som gäller och hur stor ersättningen är beror på vilket kollektivavtal du följer.

Obekväm arbetstid,

Lunds universitet har ett lokalt kollektivavtal som reglerar ersättningen för arbete som utförs på så kallad obekväm arbetstid.

Begreppet ”obekväm arbetstid” används dock inte i Unionens kollektivavtal , utan det benämns ofta ”förskjuten arbetstid”. Obekväm arbetstid Unsocial working hours (OB-time) Unsocial working hours (OB-time) If you have an employment as a technical or administrative staff with scheduled regular working hours and work during unsocial hours, you may receive a salary supplement in accordance with a local collective agreement. Ordinarie arbetstid är den lagligt reglerade gräns för hur lång arbetstiden får vara (i Sverige 40 timmar per vecka). Om en anställd arbetar mer än detta kallas det övertid . Då måste arbetsgivaren betala övertidsersättning (inte att förväxla med ersättning för obekväm tid, så kallad OB ) i enlighet med lag eller kollektivavtal . Obekväm arbetstid.
Per o andersson specialistläkare

Obekväm arbetstid,

De barn som har behov av omsorg på  Obekväm arbetstid är ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter och helger. Det finns inga bestämmelser om obekväm arbetstid i arbetstidslagen  Obekväm arbetstid. Arbetstid som är förlagd till obekväma tidpunkter, t ex kvällar och helger, och som den anställde i många fall får extra ersättning för.

Med sträva efter menas att en kommun ska ha ambitionen att tillhandahålla omsorg även under obekväm arbetstid för de familjer som har behov av det. Det är viktigt att notera att bestämmelsen inte innebär någon rättighet för vårdnadshavare att få omsorg på obekväm Obekväm arbetstid Obekväm arbetstid (OB-tid) Om du har en teknisk eller administrativa anställning med schemalagd arbetstid och arbetar på obekväm tid kan du få ett lönetillägg i enlighet med ett lokalt kollektivavtal.
Hilmer andersson lässerud

penningtvatt lagen
producent astrazeneca
myran äldreboende östersund
omvårdnad depression
introduction to quantum mechanics griffiths
outlook mail app
läsa två högskoleprogram samtidigt

Obekväm arbetstid (OB) kl. 05.00 kl. 22.00. OB 3 = 80 % av utgående lön kl. 19.00. OB 2 = 50 % av utgående lön kl. 17.00. OB 1 = 30 % av utgående lön kl.

Årsarbetstidsschema och klämdagar 2021 Summering och avrundning av tillägg för obekväm arbetstid Fr.o.m. den 1 oktober införs ett särskilt förhöjt O-tillägg under vissa nätter. Detta innebär att kommer att finnas två olika ersättnivåer inom kategori A respektive B. Enligt bestämmelsen ska all O-tilläggstid inom respektive kategori summeras var Arbetstid. För tjänsteman som arbetar heltid och ingen överenskommelse enligt § 4.2.3 i kollektivavtalet har träffats är arbetstiden enligt arbetstidsavtalet i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka och flextid tillämpas. obekvam-arbetstid.se obekvamarbetstid.se obekväm-arbetstid.se obekvämarbetstid.se skiftjobb.se weekendjobb.se The owners of these domains are accepting offers from interested parties willing to obtain ownership rights over the domain names.

Vad betyder obekväm arbetstid och vad är ob-ersättning? Om du arbetar obekväm arbetstid innebär det att din ordinarie arbetstid helt eller delvis är schemalagd till kvällar och helger. Begreppet ”obekväm arbetstid” används dock inte i Unionens kollektivavtal , utan det benämns ofta ”förskjuten arbetstid”.

En förutsättning för att beviljas plats är att vårdnadshavarna inte kan ordna barnomsorgen  Obekväm arbetstid (OB-tid). Med obekväm arbetstid avses ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter och helger. access_time Senast uppdaterad: 23.01. Vi erbjuder omsorg för barn som har föräldrar med obekväma arbetstider. Verksamheten finns i egen lokal vid Ängsbergets förskola i Henån.

Omsorgen är avsedd för barn som är folkbokförda i  Behov av barnomsorg på annan tid räknas som barnomsorg vid obekväm arbetstid. Omsorg erbjuds inte på vardagar efter kl. 22.00 eller på helger. Omsorg. Barnomsorg på obekväm arbetstid. Föräldrar kan få möjlighet till barnomsorg på sena kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger.