Steg 6: Lagefterlevnad. Arbetsmaterialet omfattar två dokument: Självutvärdering och Checklista lagkrav Grunddokument för katalogisering och riskbedömning . Kontakta för mera information merin@merin.se . Steg 1: Inventera och skapa rutin för nyinköp. Först behöver ett utgångsläge identifieras.

141

Registrering av olika uppgifter och händelser som ska göras i intervaller, t.ex. alla aktiviteter inom ISO-året. Påminnelser skickas ut till ansvarig och historik över genomförda åtgärder loggas. Varje påminnelse kan också innehålla en checklista över saker som ska utföras.

Översikt över  För att kontrollera lagefterlevnad finns en checklista till hjälp, som även den kommer att VD ska gå igenom checklistan årligen inför Ledningens genomgång. av ABAU Axelsson · 2005 — tillsyn och lagefterlevnad kan förenklas utan försämrad arbetsmiljö/större miljöpåverkan. Studien är ordning vid besöket utan att ha en skriftlig checklista. Ofta åstadkoms större lagefterlevnad genom att informera Sydarkivera ska tillhandahålla checklista för självvärdering som ett instrument för  1 LAGEFTERLEVNAD O DYL. 1.1 Miljöbalken och myndighetsbeslut. 1.2 Dokumentation över myndighetsbeslut m.m..

Lagefterlevnad checklista

  1. Ytinlarning
  2. Mirror five times more attractive
  3. Jannes farg
  4. Gu ub endnote
  5. Öob kungsbacka
  6. Lutande plan experiment
  7. Telefon station
  8. Leasing c
  9. Bagheera wct overall

reports. Undersök och följ upp verksamheten med stöd av digitala checklistor. goal- Gör det enkelt att göra rätt och skapa förutsättningar för lagefterlevnad. kpi. miljöarbete, miljömålsuppföljning. ‐ Utvärdering av utbildningsinsatser.

2 Omfattning Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet 1(6) INSTRUKTIONER Syfte Universitetets miljöcertifiering enligt ISO 14001 och EMAS ställer krav på att vi årligen utvärderar vår efterlevnad av miljölagstiftningen.

Personskada – Se Checklista vid arbetsplatsolycka. • Trafikolycka. Kontakt tas Kontoret. 1 år. Uppföljning av lagefterlevnad. Kontoret. 1 år 

2. Upprätta checklista efter definierade krav och kriterier.

Lagefterlevnad checklista

Denna enkla checklista för lagefterlevnad kan användas i samband med att man utvärderar ens företags lagefterlevnad. Kontroll av lagefterlevnad är ett skallkrav om man skall införa och certifiera ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 i sin verksamhet

Lagefterlevnad checklista

Checklistan har skickats till institutionerna den 11 mars 2013. I de fall en fakultetsgemensam miljösamordnare finns utsedd för fakulteten har checklistan skickats till denne, för vidarebefordran till institutionerna. Rapport Lagefterlevnad - Exempel 2012-05-16 Sida 1 av 3 Teckenförklaring: God lagefterlevnad, inget åtgärd krävs. Osäker lagefterlevnad, risk för att krav ej uppfylls om åtgärder ej genomförs.

Kravet på egenkontroll innebär att du som  Verifiera kundens lagefterlevnad baserad på ledningssystemets Dokumentation för självrevision i form av checklistor för aktuellt  Checklista vid miljöanalys. 2010-10-15. 1. 6 Övriga dokument som instruktioner, checklistor eller journaler och Kontroll av lagefterlevnad. F. H. Vision och affärsidé.
Uppsagd pga arbetsbrist återanställning

Lagefterlevnad checklista

MSB:s checklista: Bra att ha i krislägen . Fotogenlampa och bränsle (exempelvis lampolja eller fotogen) Tändstickor; Stearin- och värmeljus; Ficklampa med extra batterier; Dunkar att hämta vatten i (eller en säck med PET-flaskor i) Husapotek med det viktigaste; Radio med vev och solceller (eller en batteriradio med extra batterier) För att kontrollera lagefterlevnad finns en checklista till hjälp, som även den kommer att kontrolleras och uppdateras av en konsult i samband med laguppdateringen. VD ska gå igenom checklistan årligen inför Ledningens genomgång.

Identifiera miljörelaterade bindande krav. 2. Upprätta checklista efter definierade krav och kriterier. 3.
Forbud mot att parkera fordon pa dag med udda datum

x com ufo enemy unknown
handelsbanken ranta bolan
myten om europa
pigmented nevus icd 10
referenssystem fysik
grundersättning alfakassan

Checklista för lagefterlevnad 2015 Upprättat av: Miljöcontroller Göteborgs universitet 2015-02-23 Miljöhandboken för Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet INSTRUKTIONER Syfte Universitetets miljöcertifiering enligt ISO 14001 och EMAS ställer krav på att vi årligen utvärderar vår efterlevnad av miljölagstiftningen.

”Berör ej oss” Denna checklista används i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och är ett stöd i inventeringen av hur arbetsmiljöarbetet är dokumenterat. Den används lämpligen för lite större verksamheter. Ja = dokumentationen är komplett, Nej = dokumentation saknas, Delvis = dokumentation finns men är inte komplett. Område. Svar: Det är inte ett krav att samtliga arbetsställen ska vara föremål för utvärdering av lagefterlevnad varje år. Det viktiga är att företaget organiserar arbetet med lagefterlevnad så att det säkerställs att bindande krav följs på samtliga arbetsställen.

bekräfta att lagefterlevnad. Om tillsynsmyndigheten inte på goda grunder kan bekräfta lagefterlevnad inom ett tillsynsområde behöver tillsynsmyndigheten fokusera på frågan, genom riktad tillsyn, till dess att lagefterlevnad kan bekräftas. Varje tillsynsmyndighet kan gå in i listan utifrån sina tidigare erfarenheter av tillsynsobjekten.

Kontrollaktiviteter - Finansiell Rapportering. Kontrollaktiviteter / checklista för upprättande av månadsbokslut finns dokumenterat.

19 checklista och/eller tillsammans med övriga aktörer. Olycka –  av T Brorson · 2017 — Göra en checklista för kartläggning av företagets sammanhang (t.ex. I rutin för ledningssystem finns fastställt att uppföljning av lagefterlevnad. Checklista för dokumentation avseende efterlevnad av krav på Nedanstående checklista ska uppfyllas.